Leerlingbegeleiding

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de spil van de begeleiding van leerlingen. De mentor stimuleert bij schoolwerk en is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s).

Tijdens het mentoruur voert de mentor gesprekken met (een) leerling(en). Die gesprekken gaan vooral over schoolwerk of leerproblemen. Maar ook bij andere problemen is de mentor voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt.

Leerjaar 1 en 2 hebben een leerjaarcoördinator, leerjaar 3 en 4 hebben een afdelingscoördinator. De coördinator is sparringpartner en coach voor de mentoren, ze regisseren het begeleidingsproces van leerlingen, organiseren het mentorenoverleg, leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen.

De zorgcoördinator coördineert de zorg zowel binnen als buiten school. De zorgcoördinator adviseert en zet hulp in bij zorginstanties en werkt er ook mee samen. Ook het verzuimbeleid valt onder de zorgcoördinator.

Daarnaast ontwikkelen scholen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsprogramma te kunnen bieden. Elke school heeft daarnaast een SchoolOndersteuningsProfiel opgesteld. Zo geeft de school aan hoe een leerling met een zorgvraag kan worden ondersteund.

Als een leerling met een zorgvraag zich aanmeldt, dan kijkt de betreffende school of ze de leerling kan plaatsen. Is dat niet het geval dan zoekt de school van aanmelding in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en het samenwerkingsverband een andere passende school. In sommige gevallen is het nodig om voor een leerling een speciaal Ontwikkelings-Perspectief-Plan op te stellen.

Als de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden dan melden we dat in de Verwijsindex. Deze landelijke index is toegankelijk voor hulpverleners, zoals de GGD. De Verwijsindex brengt de verschillende instanties die zich bezighouden met de zorg voor een kind met elkaar in contact. Leerlingen die zijn aangemeld bij het Zorg Advies Team worden ook aangemeld in de Verwijsindex.