Kindgebonden budget

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de schoolkosten: kindgebonden budget.

Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Daarnaast kunt u met een verklaring Kindgebonden budgetgedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkosten aanvragen. Voor vragen neemt u contact op met de financiële administratie via info@ccz.nu of.(030) 69 16 551, Meer informatie over kindgebonden budget vindt u op www.toeslagen.nl.