Samenwerkingsverband

Onze school staat niet op zichzelf. Zo zijn we onderdeel van Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht.
 

 

Onze school staat niet op zichzelf. Zo zijn we onderdeel van Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. De aangesloten schoolbesturen waarborgen, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht. Klik hier om de digitale folder in te zien.

Het samenwerkingsverband werkt samen met partners (waaronder de gemeenten en de centra voor jeugd en gezin) in de regio, als het nodig is om extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning te realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. Op deze site vindt u ook het SchoolOndersteuningsProfiel.

Daarnaast is onze school lid van CVO-Groep Zuidoost-Utrecht, een open christelijke scholengroep voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De groep bijstaat uit zeven zelfstandige scholen: Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijk College Zeist, Seyster College voor Praktijkonderwijs, Beukenrode Onderwijs en VSO De Sprong. Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is het  bevoegd gezag van deze zes scholen. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.

Het servicebureau ondersteunt de scholen van de CVO-Groep op het gebied van financiën, personeelszaken, ICT, beheer van gebouwen, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. De CVO-Groep beschikt over een Klokkenluiderregeling op basis waarvan u op een vertrouwelijke wijze misstanden kunt  melden.