Missie en visie

We zijn een kleine, warme school met enthousiaste leerlingen en leraren. Je krijgt bij ons de ruimte om in je eigen tempo en op jouw niveau te leren en te ontdekken.

Onze missie

Wij begeleiden vmbo basis- en kader leerlingen uit de wijde omgeving van Zeist is een warme en persoonlijke sfeer naar een oriëntatie op vakmanschap, vervolgonderwijs, zelfstandigheid en een betekenisvolle plek in een globaliserende maatschappij.

Onze leerlingen ontwikkelen zich het beste in de praktijk; ze leren door te doen. In de onderbouw gebeurt dat vanaf dag 1 in onze unieke Doevak-school. In de bovenbouw wordt in de praktijk geleerd van ervaren leermeesters bij bedrijven in de omgeving. Daarnaast bieden we een unieke éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie binnen het profiel Economie & Ondernemen voor leerlingen vanuit tl-havo.

“Wij bieden leerlingen toponderwijs en een prachtige schooltijd"

Onze pedagogische visie

Inspirerend en impactvol onderwijs dat uitdaagt en aansluit op het functioneren in een multiculturele, globaliserende samenleving.

 • Betekenisvol leren in de praktijk
 • Algemeen vormend onderwijs in praktische projecten, stages en leren door doen
 • Competenties oefenen in de praktijk
 • Ontwikkelen van een professionele basis- en beroepshouding
 • Beroepsperspectief ontdekken, zelfstandig leren (samen)werken, plannen, keuzes maken en verantwoording dragen
 • Reflecteren op eigen gedrag en (beroeps)houding
 • Naast taal, rekenen en kernvakken, speciale aandacht voor competenties waar de 21ste eeuw om vraagt
 • Kleine klassen en weinig wisseling van docenten
 • Elke klas een eigen mentor die stimuleert bij schoolwerk.
 • De mentor is de spil in de begeleiding van leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s)
 • Extra hulp en begeleiding indien nodig, bijvoorbeeld door Remedial Teaching