Ziek en afwezig melden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je afwezig bent. Verzuim je heel vaak dan melden wij dit altijd aan de leerplichtambtenaar. Hieronder onze regels voor ziek en afwezig melden.

Ben je afwezig door ziekte dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) dat direct op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur melden. De receptie is vanaf 8.00 uur bereikbaar via (030) 691 65 51. Ben je na het weekend nog steeds ziek, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) dat direct na het weekend op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur bij de receptie melden.

Kom je na je afwezigheid weer naar school? Dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) via een briefje of telefonisch aan de receptie laten weten dat je weer aanwezig bent.

Houd bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld fysiotherapeut, (huis)arts, tandarts of orthodontist rekening met je schooltijden. Mocht de afspraak toch tijdens schooltijd plaatsvinden, dan moet je voor en/of na de afspraak gewoon op school komen.

Wanneer je om gezondheidsredenen een vak niet kan volgen, dan schrijven je ouder(s)/ verzorger(s) dit in een brief aan de schoolleiding. In overleg met de vakdocent krijg je een vervangende opdracht. Kun je voor langere tijd niet naar school, dan nemen je ouder(s)/ verzorger(s) contact op met je mentor.

Voor meer informatie zie het (ziekte)verzuimprotocol.

Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft of topsporttoernooi) kun je vooraf verlof aanvragen. Dat doen je ouder(s)/verzorger(s) door het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’ in te vullen en in te leveren bij de leerjaar- of afdelingscoördinator.