Decanaat

De decaan begeleidt je bij het maken van keuzes tijdens je opleiding en voor je vervolgopleiding. Zo helpt de decaan je in leerjaar 2 bij de keuze voor een profiel. We organiseren hiervoor voorlichtingsavonden en aparte gesprekken. Datzelfde geldt voor de keuzebegeleiding voor een vervolgopleiding. Daarnaast informeert de decaan over Open Dagen van de verschillende (vervolg)opleidingen.