Medezeggenschap

We hebben een eigen medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergadert en meepraat over zaken waarover op schoolniveau besloten wordt.

In deze raad zitten personeelsleden, een ouder/verzorger en een leerling. Vanuit de MR is een personeelslid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke MR van de CVO Groep. Deze gemeenschappelijke MR denkt mee over zaken die de gehele scholengroep betreffen.

Correspondentieadres MR

Postbus 366
3700 AJ Zeist