Vrijwillige Ouderbijdrage

Schoolboeken

Wij geven de (gratis) schoolboeken in bruikleen. Niet gratis zijn ondersteunende materialen zoals: atlas, woordenboeken, USB-stick, agenda, rekenmachine, sportkleding, schrift, multomap en pennen en dergelijke. Deze materialen moet je zelf kopen, voordat het nieuwe schooljaar begint. Voor het onderwijs maken we ook gebruik van iPads, die je zelf moet kopen.

Tegemoetkoming

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de schoolkosten: kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Daarnaast kan met een verklaring Kindgebonden budget gedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkosten worden aangevraagd. Voor vragen neemt u contact op met de financiële administratie via info@ccz.nu of (030) 69 16 551, Meer informatie over kindgebonden budget vindt u op de Belastingdienst website.

WIScollect

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen voor elk schooljaar via het betaalsysteem WIScollect een lijst met gespecificeerde schoolkosten. Na het ontvangen van een e-mail met instructies voor WIScollect en een inlogcode kan de schoolrekening via uw eigen bank of iDeal eenvoudig worden betaald. De schoolkosten kunnen in één keer of in drie termijnen worden betaald.

Totaaloverzicht kosten

Voor een totaaloverzicht van de actuele kosten en aan te schaffen materialen zie ook onze schoolgids