Vrijwillige Ouderbijdrage

Schoolboeken

Wij geven de (gratis) schoolboeken in bruikleen. Niet gratis zijn ondersteunende materialen zoals: atlas, woordenboeken, USB-stick, agenda, rekenmachine, sportkleding, schrift, multomap en pennen en dergelijke. Deze materialen moet je zelf kopen, voordat het nieuwe schooljaar begint. Voor het onderwijs maken we ook gebruik van iPads, die je zelf moet kopen.

Tegemoetkoming

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage:  kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Daarnaast kan met een verklaring Kindgebonden budget gedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkosten worden aangevraagd. Voor vragen neemt u contact op met de financiële administratie via info@ccz.nu of (030) 69 16 551, Meer informatie over kindgebonden budget vindt u op de Belastingdienst website.

WIScollect

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen voor elk schooljaar via het betaalsysteem WIScollect een lijst met gespecificeerde  schoolkosten. Na het ontvangen van een e-mail met instructies voor WIScollect en een inlogcode kan de schoolrekening via uw eigen bank of iDeal eenvoudig worden betaald. De vrijwillige ouderbijdrage kan in één keer of in drie termijnen worden betaald.

Als school onderschrijven wij dat het niet betalen van een geldelijke bijdrage geen belemmering mag zijn voor het volgen van onderwijs, binnen en buiten het reguliere schoolprogramma. Wij doen wel een nadrukkelijk verzoek op ouder(s)/verzorger(s) om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen als dit tot de mogelijkheid behoort. Dit stelt ons als school namelijk in staat om activiteiten te blijven organiseren buiten het reguliere onderwijsprogramma om, die niet bekostigd zijn.

Totaaloverzicht kosten

Hieronder een overzicht van de verschillende kosten:

  • Huur schoolkluis € 15 euro (alle leerjaren)
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming € 40 euro (leerjaar 1, 2, 3 en 4TR)
  • Buitenschoolse Sportactiviteiten € 35 euro (alle leerjaren)