Ziek en afwezig melden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind afwezig is. Verzuimt het heel vaak dan melden wij dit altijd aan de leerplichtambtenaar. Hieronder onze regels voor ziek en afwezig melden.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind afwezig is. Verzuimt het heel vaak dan melden wij dit altijd aan de leerplichtambtenaar. Hieronder onze regels voor ziek en afwezig melden.

Is uw kind afwezig door ziekte dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dat direct op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur melden. De receptie is vanaf 8.00 uur bereikbaar via (030) 691 65 51. Is uw kind na het weekend nog steeds ziek, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dat direct na het weekend op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur bij de receptie melden.

Gaat uw kind na afwezigheid weer naar school? Dan moeten ouder(s)/verzorger(s) dat via een briefje of telefonisch aan de receptie laten weten.

Houd bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld fysiotherapeut, (huis)arts, tandarts of orthodontist rekening met schooltijden. Mocht de afspraak toch tijdens schooltijd plaatsvinden, dan moet uw kind voor en/of na de afspraak gewoon op school komen.

Wanneer uw kind om gezondheidsredenen een vak niet kan volgen, dan schrijven ouder(s)/ verzorger(s) dit in een brief aan de schoolleiding. In overleg met de vakdocent krijgt uw kind een vervangende opdracht. Kan uw kind voor langere tijd niet naar school, dan nemen ouder(s)/ verzorger(s) contact op met de mentor.

Voor meer informatie zie het (ziekte)verzuimprotocol.

Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft of topsporttoernooi) kan vooraf verlof worden aangevraagd. Dat doen ouder(s)/verzorger(s) door het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’ in te vullen en in te leveren bij de leerjaar- of afdelingscoördinator.