Begeleiding op school

We bespreken regelmatig de voortgang van onze leerlingen met het team. Leerlingen met gediagnosticeerde leerproblemen kunnen tot en met het eindexamen extra ondersteuning krijgen. Is er geen deskundigheidsverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerprobleem, dan kan de school adviseren een officieel onderzoek te laten doen.

Remedial teacher en dyslexie-coach

Leerlingen met een leerprobleem kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit school gerichte hulp krijgen. We hebben een remedial teacher en een dyslexie-coach op school. Bekijk hier ons Protocol Dyslexiebeleid Voortgezet Onderwijs.

In het statuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd zoals privacy, meningsuiting en inspraak, voorschriften over de dagelijkse gang van zaken op school, regels voor bevordering, regels voor toetsing en strafmaatregelen. Het is praktisch uitgewerkt in gedrags- en leefregels. Daarnaast hanteren we, net als de gehele CVO Groep, een gedragscode met richtlijnen over hoe te handelen bij vervelende situaties op het gebied van agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.