Decanaat

De decaan begeleidt bij het maken van een keuze tijdens de opleiding en vervolgopleiding. Zo helpt de decaan in leerjaar 2 bij de keuze voor een profiel. We organiseren hiervoor voorlichtingsavonden en aparte gesprekken. Datzelfde geldt voor de keuzebegeleiding voor een vervolgopleiding. Daarnaast informeert de decaan over Open Dagen van de verschillende (vervolg)opleidingen.