Onderwijs

Wij verzorgen in Zeist voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) binnen de basis beroepsgerichte, kaderberoepsgerichte leerweg en nu ook gemengde leerweg/theoretische leerweg. Onze leerwegen bieden leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo). Het vmbo vormt de basis voor beroepsopleidingen in het mbo.

Alle leerwegen sluiten volledig aan op de opleidingsniveaus van het mbo. Aan het einde van het tweede leerjaar kies je een profiel: Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten.

 • Algemeen

  Na het behalen van je vmbo-diploma kun je instromen in alle mbo-richtingen. We helpen ook hier bij het kiezen van een mbo-opleiding.

  Lees verder
 • Leerjaar 1 en 2

  In het eerste en tweede leerjaar leer je vooral door te doen. Onze Doe-vak uren zijn onderdeel van het onderwijsprogramma.

  Lees verder
 • Leerjaar 3 & 4

  Aan het einde van je tweede jaar kies je een profiel: Dienstverlening & Producten of Zorg & Welzijn.

  Lees verder
 • Training & Reflectie

  De opleiding Training & Reflectie is bedoeld voor leerlingen met het advies theoretische leerweg of...

  Lees verder
 • PRO/VMBO

  Vanaf 2019-2020 bieden wij een PrO/vmbo leerroute aan, in samenwerking met het Seyster College.

  Lees verder