Training & Reflectie

De opleiding Training & Reflectie is bedoeld voor leerlingen met het advies theoretische leerweg of havo en die voor de tweede keer in klas/leerjaar 3 dreigen te blijven zitten of die na het derde leerjaar dreigen af te stromen, terwijl ze wel minimaal op het niveau van kaderberoepsgerichte leerweg kunnen werken en denken.

Het doel van Training & Reflectie is in een versneld traject, binnen één jaar het kaderdiploma halen om vervolgens te kunnen instromen op het mbo, niveau 3 of 4.

Word je toegelaten dan kom je in een kleine klas en doorloop je het programma voor toetsing en afsluiting in één leerjaar. Je krijgt individuele aandacht voor jouw leerproces. Dit doen wij door je elke dag volgens een vast programma te laten leren en werken. We helpen je bij leervaardigheden zoals plannen, organiseren, samenwerken, presenteren en reflecteren.

Naast het leren leren, begeleiden we je ook bij het zoeken naar jouw eigen motivatie, bij de oriëntatie op verschillende werkvelden en bij de keuze voor je vervolgopleiding.

Voor aanmelding neem je contact op met de Coördinator Training & Reflectie, via (030) 691 65 51.