Spelregels 

Er zijn elke dag zo’n driehonderdvijftig leerlingen en 45 personeelsleden op het CCZ aanwezig. Daarom zijn er spelregels zodat leren en werken op school goed verloopt. De verwachting is dat iedereen zich aan die spelregels houdt. Uitgangspunt is dat iedereen de waarde van de ander ziet en zich prettig en fatsoenlijk gedraagt. De spelregels zijn gebaseerd op de missie en visie van de school.

Basiswaarden

 • Je gaat respectvol met elkaar om en met elkaars bezittingen.
 • Je kleedt en gedraagt je passend.
 • Je laat een ruimte die je verlaat netjes achter.
 • Je zet je fiets of brommer in de rekken.
 • Je nuttigt geen alcohol, energydrink of drugs vóór en op school.
 • Je maakt geen foto of filmpjes van medeleerlingen of van het personeel zonder toestemming.
 • Je houdt je aan de spelregels van het CCZ. 

Spelregels

 • Je doet wat het schoolpersoneel van je vraagt.
 • Je bent op tijd in de les.
 • Je eet en drinkt alleen in de centrale hal, de aula en op het plein.
 • Je bent alleen in het restaurant en/of de keuken wanneer je daar les hebt.
 • Je mobiele telefoon berg je tijdens de les op in de kluis of in de telefoontas in het lokaal.
 • Je draagt je pet alleen in de centrale hal, de aula en op het plein.
 • Je hebt de spullen voor de les bij je als je de klas ingaat.
 • Je jas leg je in je kluis. 

Kleding

Op het CCZ mag kleding niet extreem uitdagend, afwijkend of onveilig zijn. Enkele voorbeelden van niet-passende kleding zijn:

 • Minirok, hotpants, laag decolleté en een niet bedekte buik.
 • Zichtbare strings en onderbroeken.
 • Kleding met shockerende teksten en/of afbeeldingen.
 • Kleding die het gezicht bedekt.
 • Slippers of open schoenen zijn uit veiligheidsoverwegingen in de praktijklokalen niet toegestaan.
 • Een pet of ander hoofddeksel is alleen toegestaan in de aula, bij de kluisjes en buiten het gebouw. 

Kleding tijdens gym

Tijdens de gymlessen mogen geen sieraden worden gedragen. Deze moeten worden afgedaan of afgeplakt. Leerlingen dragen een T-shirt met mouwen, een sportbroek (kort of lang) en gymschoenen met lichte zolen, die niet buiten gedragen worden.

Rookbeleid, alcohol, verdovende middelen en energydrankjes

Op het CCZ mag er door leerlingen niet gerookt worden, geen alcohol of energydrankjes worden gedronken of verdovende middelen gebruikt worden. Dit geldt ook voor alle door school georganiseerde evenementen zoals feesten, kampen en excursies.

Pestprotocol

Op het CCZ wordt niet gepest. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt er gehandeld volgens het pestprotocol. Dit protocol staat op de site.

Corvee

Corvee kan een opgelegde straf zijn bij het te laat komen in de ochtend. Leerlingen krijgen dan een taak van de conciërge.

Kantine

Het CCZ promoot een gezonde levensstijl voor haar leerlingen. De kantine draagt hier, samen met het uitgebreide bewegingsonderwijsprogramma, sterk aan bij. Leerlingen maken samen met de lesassistent, allerlei broodjes. Zij verkopen deze in de tweede pauze. Het assortiment in de kantine houdt rekening met dieetwensen. Het CCZ vraagt ouder(s)/verzorger(s) samen met school toe te zien op een gezond voedingspatroon.

Kluisje

Het gebruik van een kluisje is verplicht. Aan het begin van de schoolloopbaan op het CCZ ontvangen de leerlingen een kluispas. Aan het eind van de schoolloopbaan leveren zij deze weer in. Schade en/of vervanging van kluisjes en/of kluispas wordt direct in rekening gebracht bij de betreffende leerling. Kluisjes worden tegen betaling van €0,50 opengemaakt in het geval een kluispasje is vergeten.

Mobiele telefoon

Het gebruik van de mobiele telefoon is niet toegestaan in de klas. Een mobiele telefoon moet daarom veilig worden opgeborgen in de kluis of in de telefoontas in het lokaal. Kiest een leerling ervoor deze regel te negeren en is de mobiele telefoon zichtbaar en/of hoorbaar aanwezig in de klas, dan wordt deze ingenomen tot het einde van de les. De school aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid. Mocht een leerling weigeren de telefoon in te leveren, dan wordt de leerling uit de les verwijderd en naar Het Vierkant gestuurd.

Oortjes

Omdat het gebruik van oortjes bij een iPad/computer een bijdrage kan leveren aan het onderwijsproces, dient elke leerling oortjes mee te nemen naar de les. In sommige gevallen worden oortjes toegestaan om het leerproces en de concentratie te bevorderen; dit is echter altijd in overleg met de docent. Het gebruik van een mobiele telefoon als muziekapparatuur is niet toegestaan. Mocht een leerling muziekapparatuur gebruiken zonder toestemming, dan geldt dezelfde regel als bij de mobiele telefoon.

Woonwijk

De school staat in een woonwijk en naast een winkelcentrum. Het CCZ wil buren geen overlast bezorgen. Daarom zijn er strikte regels over het verlaten van het schoolplein en mogen leerlingen hun fiets alleen in de rekken op het schoolterrein stallen en niet in de wijk.

Van het plein af

Leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen het schoolterrein onder schooltijd niet verlaten. De leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen het schoolterrein verlaten tijdens een tussenuur of in de pauze. Het gedrag van leerlingen buiten school valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Bij klachten worden ouder(s)/ verzorger(s) op de hoogte gesteld.

Veiligheid

Kerckebosch heeft eigen wijkagenten: Dhr. Veldhuizen en Dhr. van der Made. Deze wijkagenten staan los van de school. Men kan onder andere bij hen terecht wanneer er vragen zijn over de eigen veiligheid. Zij zijn te bereiken via 0900 88 44. Verdovende middelen, vuurwerk en wapens zijn uiteraard niet toegestaan op school. In het kader van het zorgen voor een veilige school werkt het CCZ samen met de politie wanneer dit nodig is. De afspraken voor deze samenwerking staan in een convenant. Voortvloeiende uit dit convenant is in overleg met de wijkagenten besloten om -wanneer wenselijk- steekproefsgewijs kluiscontroles te houden. Daarbij worden zonder aankondiging kluizen van leerlingen geopend en gecontroleerd op inhoud. 

BHV

In overeenstemming met de Arbowet beschikt het CCZ over voldoende deskundige bedrijfshulpverleners. In het pand is een alarmsysteem aanwezig dat automatisch verbinding legt met een externe meldkamer. Daarnaast is er een ontruimingsplan. In elk lokaal en door de hele school staat de vluchtroute aangegeven. Een AED is op de locatie aanwezig.