Pesten

Wij verwachten da je respectvol  met schoolpersoneel en medeleerlingen omgaat. Bij signalen van pesten zal de school ingrijpen volgens het pestprotocol. Pestprotocol CCZ