Persbericht Sterk Techniek Onderwijs

PERSBERICHT STARTSCHOT STERK TECHNIEKONDERWIJS DE BILT, WIJK BIJ DUURSTEDE, ZEIST Op maandag 17 februari as. gaven onderwijs en bedrijfsleven samen het startschot voor de Sterk Techniekonderwijs in de regio. Samen gingen zij op zoek naar raakvlakken en nieuwe inzichten, zodat de komende jaren nieuwe stappen gezet kunnen worden in de ontwikkeling van het regionale technisch onderwijs. Het uiteindelijke doel: voldoende en goed opgeleide technische vakmensen in de regio. Hardy Smit van de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede benadrukte het belang van samen optrekken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Marcel de Backer van New Forrest gaf een kijkje in de ontwikkelingen binnen de levensmiddelenproductie. De markt vraagt om groei, maar er zijn onvoldoende – technische – mensen beschikbaar om de groei te kunnen waarmaken. Er is behoefte aan meer technische vakmensen in de regio. Streven is om jongeren enthousiast te maken voor techniek, vanaf primair onderwijs, via vmbo, mbo en verder. In het project zullen vmbo en mbo zich hard maken voor een goede aansluiting tussen vmbo en mbo. Op termijn zullen meer jongeren uitstromen uit een technische mbo opleiding. Een prachtige uitdaging die de regio met enthousiasme, met elkaar aangaat. Het project is een samenwerking van de regionale VMBO’s Aeres VMBO Maartensdijk, Aeres MAVO Bilthoven, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, Openbaar vmbo en mavo Zeist, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijk College Zeist, Seyster College Praktijkonderwijs samen met de regionale MBO’s, primair onderwijs en het regionale bedrijfsleven. De komende maanden werken de scholen – samen met de samenwerkende organisaties - de plannen uit tot concrete programma’s. De eerste trajecten starten in september 2020. Dik van Donselaar, directeur van het Christelijk College Zeist leidde samen met door leerlingen en docenten geprogrammeerde robots de start van Sterk Techniekonderwijs De Bilt Wijk bij Duurstede Zeist in. Samen met de robots gaf hij alvast een kijkje in de techniek van de toekomst.