CSPE en CE examens vervallen voor dit schooljaar

Zoals vanmorgen, 24 maart 2020, via een persverklaring  door de minister Slob,  bekend is gemaakt, komen de Centraal School Praktijkexamens (CSPE) en het Centraal Eindexamen (CE) te vervallen voor dit schooljaar.    

Schoolexamen

Voor het afnemen van de schoolexamens krijgen we nu tijd tot begin juni 2020. Dit betekent dat we als school kritisch gaan kijken naar de nog af te nemen PTA’s en de mogelijkheid voor leerlingen om zich hier goed op voor te kunnen bereiden. Uiteraard houden wij u en de examenkandidaten hiervan goed op de hoogte.

Let op:

De al ingeplande PTA’s voor bijvoorbeeld de beroepsgerichte vakken vinden volgens het schema dat de leerlingen hebben ontvangen plaats.