Onze sterke punten

Begeleidt, daagt uit en verbindt

Dat doen we tijdens Doe-vak uren, stages en loopbaanoriëntatie. Tijdens de Doe-vak uren leer je al in de onderbouw door dingen zelf te doen, zelf fouten te maken en er zelf van te leren. Je proeft al een beetje aan de richting die jij leuk en interessant vindt. In de bovenbouw leer je in de praktijk. Je loopt dan tijdens het schooljaar twee dagen per week stage. Verschillende stagebedrijven uit de regio bieden je de kans om te onderzoeken welk beroep bij jou past. Bij deze vertrouwde stageadressen kun je leren, sfeer proeven, je sterke en zwakke kanten ontdekken en uitvinden of het beroep of werkveld bij jou past. Dit is een unieke samenwerking tussen school en lokaal bedrijfsleven.

Kleinschaligheid

We zijn een kleine school. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat we een school zijn met een warme, persoonlijke sfeer en een sociaal karakter. Waar we met respect met elkaar omgaan en we ons veilig en geborgen voelen.
We doen wat we doen vooral samen. Leerlingen met elkaar, docenten onderling, maar ook de relatie tussen leerlingen en docenten is sterk. We hebben een actieve houding in het verbinden van onze leerlingen naar hun toekomstige rol &#237n en vóor de maatschappij.

Praktijkgericht

Onze leerlingen ontwikkelen zich het beste in de praktijk; ze leren door te doen. In de onderbouw gebeurt dat vanaf dag 1 tijdens onze unieke Doe-vak uren. In de bovenbouw wordt in de praktijk geleerd van ervaren leermeesters bij bedrijven in de omgeving. Daarnaast bieden we een unieke éénjarige kaderopleiding Training & Reflectie binnen het profiel Economie & Ondernemen voor leerlingen vanuit tl-havo.
Samen met onze leerlingen, hun ouders/ verzorgers en mentoren zoeken we de beste route naar het mbo of een ander passend vervolg in de brede branche van Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Stages

In het derde en vierde leerjaar loop je stage. Je bent dan drie dagen op school en loopt twee dagen per week stage. Naast je stage heb je terugkomonderwijs, waarbij je gedurende een dag onder meer een keuzevak volgt, een dag waarbij je onder andere een keuzevak volgt dat aansluit op je stage.
Voorbeelden van de keuzevakken zijn: bouwproces en bouwvoorbereiding; commercieel; uiterlijke verzorging; facilitaire dienstverlening, catering en inrichting; gastheerschap; keuken; activiteiten organiseren; welzijn kind en jongere en welzijn volwassenen en ouderen; sport- en bewegingsactiviteiten.