CVO Groep

Onze school maakt onderdeel uit van CVO-Groep Zuidoost-Utrecht, een open christelijke scholengroep voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De groep bijstaat uit zes zelfstandige scholen: Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijk College Zeist, Seyster College voor Praktijkonderwijs en Beukenrode Onderwijs.

Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is het bevoegd gezag van deze vijf scholen. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.

De algehele leiding van de CVO-Groep berust bij het College van Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het servicebureau ondersteunt de scholen van de CVO-Groep op het gebied van financiën, personeelszaken, ICT, beheer van gebouwen, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering.

www.cvog.nl