Aanmeldingsprocedure

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor klas 1 voor het reguliere en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) verloopt via de basisschool.