Schoolkosten/schoolnota

 

Post

Leerjaar

Kosten in euro’s

Huur schoolkluis

Alle leerjaren

15

 

 

 

Introductiekamp

Leerjaar 1

100

Introductiekamp

T&R

100

 

 

 

2 excursies PP/Biologie

Leerjaar 2, 3 en 4

40

 

 

 

CKV

Leerjaar 1, 2 en 3

40

C&C schort

Leerjaar 3

25

 

 

 

Buitenschoolse sportactiviteiten

Leerjaar 1, 2, 3 en 4

35

 

De lijst met gespecificeerde schoolkosten wordt via WIScollect per leerling aan het begin van het schooljaar digitaal aan diens ouder(s)/verzorger(s) verstuurd. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen middels WIScollect een email met instructies en een inlogcode en kunnen daarna een factuur maken en via de eigen bank of via iDeal de schoolnota eenvoudig betalen. Indien wenselijk kan er in drie termijnen betaald worden. Ouder(s)/verzorger(s) hebben ook de mogelijkheid vóór 1 september 2017 met een verklaring “Kindgebondenbudget toeslag” door de Belastingdienst een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de administratie voor een gedeeltelijke kwijtschelding.  Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de administratie via [email protected] of via het algemene telefoonnummer van de school.

 

Extra kosten, zoals voor de zomer- of winteractiviteiten dag en de (buitenland) excursie in klas 3 (waarvan de kosten ongeveer 200 euro bedragen) zijn niet opgenomen in de schoolnota. Alleen als er aan deze activiteiten wordt deelgenomen, worden daarvoor de kosten in rekening gebracht. Vanzelfsprekend dient het tijdig te worden aangegeven of een leerling wel of niet meegaat. Na een bepaalde datum kan er niet meer worden geannuleerd en worden de kosten alsnog doorberekend. Voor een aantal evenementen zijn bijna kosteloze alternatieven beschikbaar, zodat iedere leerling toch deel kan nemen. De introductiekampen zijn als intrinsiek onderdeel van ons onderwijsconcept wel opgenomen in de schoolnota. De factuur voor de extra kosten, wordt per activiteit t.z.t. in WIScollect klaar gezet.

 

De lijst met zelf aan te schaffen materialen, zoals schriften en rekenmachine, staat op de site in een download. Vanaf de eerste schooldag moeten deze materialen in het bezit zijn van de leerling. De leerlingen hebben deze materialen elke les gedurende het gehele schooljaar bij zich. Er is de mogelijkheid om via “Osinga de Jong” deze extra leermiddelen voor eigen rekening te bestellen. Een overzicht hiervan staat (vanaf eind juli) op www.osingadejong.nl.

 

Voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar is er mogelijk de extra verplichting om veiligheidsschoenen aan te schaffen, die ook op stage gebruikt moeten worden. Leerlingen nemen deze schoenen zelf mee naar school en naar stage. Hierover krijgen de betreffende leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk bericht. 

Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs krijgen gratis schoolboeken. De kosten voor de schoolboeken worden gefinancierd door de overheid. Hiernaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd, ouders krijgen dit automatisch van de Belastingdienst. Zijn er vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl of Stichting Leergeld Zeist.

Schoolboeken

Het CCZ verstrekt zelf de schoolboeken voor haar leerlingen in bruikleen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen hun boekenpakket thuis. Aan het eind van het jaar dient dit pakket weer ongeschonden te worden ingeleverd volgens het reglement bruikleen boeken, dat op de site te vinden is. Onder het boekenpakket vallen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, een aantal apps, licentiekosten van digitaal leermateriaal, lesmateriaal voor keuze vakken en aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici. Niet gratis zijn ondersteunende materialen die meerdere jaren meegaan zoals: atlas, woordenboeken, USB stick, agenda, rekenmachine, sportkleding, schrift, multomap en pennen en dergelijke. Deze materialen dienen zelf te worden aangeschaft aan de hand van de materialenlijst.

 

Zie voor een verdere toelichting onze schoolgids.

Voor hulp bij allerlei zaken via de gemeente Zeist zie http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDZE171/4286.