Regelingen / Documenten

Hier vindt u alle documenten die in de schoolgids genoemd worden. Zo heeft u de beschikking over de meest actuele versies.
Heeft u vragen? Mail naar [email protected].

 

Omschrijving / Download

Bevorderingsnorm CCZ 2017-2018

Christelijke identiteit

Dyslexiebeleidsplan 2017-2018

Folder verwijsindex voor ouders-verzorgers

Integriteitscode CVO Groep

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut leerlingenversie

Lijst mentoren 2017-2018

Lockers_Gebruikersovereenkomst gebruik op de scholen

Lockers_Protocol openen op de scholen 181031

Materialenlijst 2017-2018

Pestprotocol CCZ

Protocol medicijnverstrekking

Ipadregels leerlingen

Reglement bruikleen leermiddelen

Reglement VOB m.i.v. 1 aug 2015

Schoolondersteuningsprofiel CCZ 2017-2019

Verzekeringen voor leerlingen van de CVO Groep 190327.pdf