Over CCZ

Het CCZ maakt deel uit van een scholengroep, de CVO groep:

CVO Groep

De CVO-Groep Zuidoost-Utrecht is een Open Christelijke Scholengroep voor praktijkonderwijs, LWOO, VMBO, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De groep bijstaat uit vijf zelfstandige scholen: het Revius Lyceum Doorn, het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, het Christelijk Lyceum Zeist, het Christelijk College Zeist en het Seyster College voor Praktijkonderwijs. Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht is het bevoegd gezag van deze vijf scholen. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. De term ‘open christelijk’ wil recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom. Centraal staat een plezierige en veilige omgeving voor alle betrokkenen met een vergaand respect voor de identiteit en het karakter van de verschillende scholen en de daarbij betrokken individuen.

College van Bestuur

De algehele leiding van de CVO-Groep berust bij het College van Bestuur, dat weer verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. S. Poels. Het servicebureau ondersteunt de scholen van de CVO-Groep op het gebied van financiën, personeelszaken, ICT, beheer van gebouwen, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. De CVO-Groep beschikt over een zogenaamde Klokkenluiderregeling. Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers kunnen op basis van deze regeling op een vertrouwelijke wijze misstanden melden. De regeling is te vinden op de website van de CVO-groep, www.cvogroep.nl.

Correspondentieadres:

CVO Groep | Postbus 550 | 3700 AN Zeist

Bezoekadres:

Graaf Adolflaan 4 | 3708 XB Zeist | E-mail: info@cvog.nl