Training & Reflectie

 

Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die na het derde leerjaar dreigen af te stromen. Het doel van T&R is om deze leerlingen in een versneld traject, binnen één jaar het kaderdiploma te laten behalen, waarna instroom op niveau 3 of 4 op het MBO mogelijk is. T&R is ontstaan op initiatief van het Christelijk College Zeist in nauwe samenwerking met het MBO.

 

Traject en inhoud

Na een uitgebreide intake doorloopt een leerling in een leergroep (maximaal 14 personen) het programma voor toetsing en afsluiting in één leerjaar.

  • De leerling behaalt een diploma Kader Beroepsgerichte Leerweg.
  • De leerling heeft een gemotiveerde keuze gemaakt voor een beroep gericht op een vervolgopleiding op niveau 3 of 4.
  • De leerling heeft een goed beeld van de eigen competenties en valkuilen en kan hierover in een gesprek reflecteren.
  • De leerling heeft de basiscompetenties die nodig zijn op een MBO voldoende ontwikkeld.

 

De leerling werkt binnen een vaste structuur waarin de volgende activiteiten worden doorlopen:

  • Training en reflectie: een leerling experimenteert en oefent met persoonlijke leerdoelen op het gebied van de beroepscompetenties van het MBO. Hieronder vallen ook leerdoelen op het gebied van sport & bewegen. De competenties worden ontwikkeld binnen zogenaamd projectonderwijs. In een project leveren leerlingen prestaties die een beroep doen op kennis en vaardigheden. Tijdens trainingsuren worden specifieke vaardigheden getraind zoals: gesprekstechnieken, conflicthantering en jezelf presenteren.
  • Een leerling wordt hiermee voorbereid op het intersectorale examen “Economie en Zorg & Welzijn”.

 

Aanmelden

Een leerling kan voor deze opleiding aangemeld worden via een aanmeldings-formulier. Neem hiervoor contact op met de zorgcoördinator, via (030) 691 65 51.


Lees hier de complete folder:  Training & Reflectie folder 2018-2019.pdf