Leerjaar 3 en 4

De tweedejaars leerlingen kiezen een profiel; Dienstverlening & Producten (D&P) of Zorg & Welzijn (Z&W), op het CCZ ook aangeduidt met Care&Congress (C&C). Deze keuze bepaalt een deel van het vakkenpakket, zoals de profiel gebonden vakken economie (voor het profiel D&P) en biologie (voor het profiel Z&W). Toch blijft er een heleboel te kiezen over. Aan het begin van het derde jaar, hebben de leerlingen de mogelijkheid te kiezen uit een aantal profielprojecten om hun kijk op de beroepswereld te verdiepen. Deze verdieping wordt extra benadrukt in het stage onderwijs. Het CCZ hecht veel waarde aan extern leren in de beroepspraktijk en biedt daarom een intensief stage programma aan voor alle leerlingen.

In het laatste gedeelte van het vierde jaar houden de leerlingen zich vooral bezig met de voorbereiding op het examen en de eindreflectie op hun middelbare schoolloopbaan. Hierna volgt de overstap naar het MBO. 


Keuze profielprojecten

Iedere leerling heeft de keuze uit twee profielprojecten per periode. Deze profielprojecten zijn profiel-overstijgend. De leerlingen zijn vrij een keuze te maken uit onderstaande projecten. Het doel is het aanbod nog meer uit te breiden met projecten geënt op Gastheerschap, Keukentechnieken, Bewegingsleer, Commercie, Houtbewerking en Ontwerpen. De huidige profielprojecten (4 uur per week) zijn: 

 • Trends&Beauty
 • Veiligheid&Defensie
 • Sport&Activiteit
 • Style&Design
 • 3D&inventions
 • Events&Organisatie
 • Mode&Business
 • Tools&Wood
 • Food&Health
 • Building&Constructions 


Verplichte profielprojecten

In het tweede gedeelte van het derde leerjaar en het eerste gedeelte van het vierde leerjaar volgen de leerlingen van beide profielen hun eigen profielprojecten gebaseerd op de kern van het gekozen profiel, waarin per project alle vier de modulen van de profielkern aan bod komen.

Voor Z&W betekent dit:

 • Gehandicapten zorg en hulp- verlening
 • Ouderenzorg
 • Kinderen
 • Facilitaire dienst


Voor D&P betekent dit:

 • Media
 • Product
 • Verkoop
 • Activiteit


Doorlopende profielprojecten

Gedurende de gehele bovenbouw wordt er twee uur per week besteed aan profiel- gebonden technieken en vaardigheden. De leerlingen die het profiel Z&W hebben gekozen krijgen twee uur per week kook-, keuken- en facilitaire dienst-onderwijs. De leerlingen die het profiel D&P hebben gekozen, krijgen twee uur per week intersectoraal onderwijs. Dit bestaat uit de volgende beroepsgerichte technieken en vaardigheden: het ontwerpen, voorbereiden, maken, verkopen en evalueren van een product. (Waarbij product in de breedste zin van het woord opgevat moet worden.)

Tevens worden derde klas leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. Ze gaan in deze periode twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteert zich op de website www.ccz.nu.

Naast de stage wordt één dag per week besteed aan terugkomonderwijs en het keuzevak dat aansluit op de stage. De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden, komen zoveel mogelijk overeen met de werkplek waar een leerling stage loopt. De kennis en vaardigheden die de leerlingen in hun stage nodig hebben, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod.

 Profieloverstijgende keuzevakken zijn:

 • Bouwproces en bouwvoorbereiding
 • Commercieel
 • Dagbesteding
 • Facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud
 • Gastheerschap
 • Keuken
 • Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
 • Welzijn kind en jongere 


Het terugkomonderwijs bestaat uit:

Voor Z&W:

 • Horeca
 • MensVoor D&P:

 • Commercieel
 • Multimedia
 • Product horeca
 • Product techniek


In het derde leerjaar gaan de leerlingen op studiereis. De leerlingen van Z&W gaan naar Polen, de leerlingen van D&P naar de Ardennen. In het vierde leerjaar staat het examen centraal. De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen.

Foto & Film