Doe&Vakschool Leerjaar 1 en 2

In de Doevakschool (DVS) wordt ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd besteed aan algemeen vormende vakken met extra aandacht voor taal en rekenen. In sprintlessen wordt onderwijs op maat geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot Remedial Teaching (RT).

De overige dertig procent van het onderwijs wordt gegeven in de vorm van Doe-onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen op Doedagen aan de slag gaan met praktische opdrachten uit de werkvelden techniek, zorg, sport & bewegen en beeldende vorming. In het programma tijdens de Doedagen wordt er zoveel mogelijk betekenisvol geleerd door vak integratie en door competentiegerichte opdrachten. De leerlingen kunnen proeven aan een beroep en uitvinden waar hun interesses en talenten liggen. Ze krijgen de kans zich te oriënteren op één van de uitstroomprofielen en leggen daarmee de basis voor beroepsgericht onderwijs in het derde en vierde leerjaar.

Leerlingen van de Doevakschool gaan onder andere: 

• kleine gerechten voorbereiden en verkopen in de kantine; 

• ouderen begeleiden tijdens een wandelproject; 

• een goede doelen actie organiseren en uitvoeren.

Met deze activiteiten tonen de leerlingen van het CCZ tegelijkertijd hun betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners. De Doevakschool is een unieke onderbouw opleiding die door het CCZ zelf is ontwikkeld, toegesneden op de vertrouwde doelgroep. 

Loopbaanoriëntatie / Portfolio

In de onderbouw wordt tijdens LOB een start gemaakt met het opbouwen van een portfolio. Dit is onderdeel van de doorlopende leerlijn op het CCZ. Tijdens de lessen maken leerlingen verschillende opdrachten die ze als bewijsmateriaal vastleggen. Met regelmatige reflectiemomenten, in zowel de LOB-uren als in de mentorlessen en de Doedagen, leren de leerlingen te reflecteren op hun leerervaringen.


Foto & Film