Dienstverlening&Producten Leerjaar 3 en 4

Bij Dienstverlening & Producten draait het om techniek en commercie in de breedste zin van het woord: van ruwbouw, meubel maken en schilderen tot mobiliteit in de context van het bedrijfsleven. Onze leerlingen leren door de handen uit de mouwen te steken en zich te oriënteren op bijvoorbeeld metselen of houtbewerking. Het CCZ wil leerlingen competent maken voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven
en werkt daarom nauw samen met bouw- en schildersbedrijven, meubelmakers, autobedrijven en fietsenmakers in de omgeving. Economie maakt een wezenlijk deel uit van het beroepsgerichte programma. Leerlingen doen examen in het intersectorale programma: Technologie en Commercie.
In het derde en vierde leerjaar vormt praktijkleren zestig procent van het onderwijs. De overige veertig procent wordt besteed aan de algemeen vormende vakken (AVO). In periode 1 en 2 van het derde leerjaar staat
een brede oriëntatie op het beroep centraal. In een vijftal keuze projecten leveren leerlingen prestaties op het gebied van:

Sport en bewegen
 Style en design
Ondernemerschap
 Toerisme
 Grafimedia
 

Tevens worden leerlingen voorbereid op de stage in periode 3 en 4. In periode 3 en 4 gaan ze twee dagen per week op stage. Een aantal van deze stage bedrijven presenteren zich op onze website www.ccz.nu.
Naast de stage wordt één dag per week besteed aan Beroepsgerichte Techniek (BGT). De onderwerpen die tijdens dit prestatie- en projectonderdeel behandeld worden komen zoveel mogelijk overeen met de
werkplek waar onze leerlingen stage lopen. De kennis en vaardigheden die een leerling in de stage nodig heeft, komen daardoor in deze periode ook op school aan bod.
In het derde leerjaar gaan de leerlingen op studiereis naar keuze. Hier zal een extra financiële bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) voor worden gevraagd van 195 euro. In het vierde leerjaar staat het examen centraal.
De stage loopt door in periode 1 en 2. In periode 3 en 4 staat alles in het teken van het examen en wordt er geen stage meer gelopen.

 

Foto & Film