Algemeen

Het CCZ verzorgt in Zeist Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en kent de volgende leerwegen met de mogelijkheid voor Leerweg Ondersteuning (LWOO): 

Leerweg VMBO

Niveau ROC

Basisberoepsgerichte leerweg

Niveau 2

Kaderberoepsgerichte leerweg

Niveau 3 en 4


Het VMBO vormt de basis voor de verdere beroepsopleiding in het MBO. De VMBO-leerwegen sluiten daarom volledig aan op de opleidingsniveaus die het MBO biedt.

Na de keuze voor een leerweg volgt ook de keuze voor een beroepsgericht programma. Binnen het CCZ wordt er aan het einde van het tweede leerjaar gekozen voor de profielen Zorg & Welzijn (Z&W) of Dienstverlening & Producten (D&P). Als voorbereiding op deze keuze wordt er gestart met de doeprojecten, de zogenaamde (voorbereidende) Profielprojecten (PP’s). Loopbaanoriëntatie (LOB) loopt als een rode draad door alle vier de leerjaren heen.

Na het CCZ kan de leerling instromen in alle richtingen van het MBO. Bij de keuze voor een MBO worden onze leerlingen ondersteund door onze decaan.

Instroom vanuit andere opleidingen op VMBO niveau is mogelijk in overleg met onze decaan voor leerjaar 3. Overstap vanuit andere opleidingen voor leerjaar 1 en 2 verloopt via de zorgcoördinator.

Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die dreigen af te stromen. Met de opleiding T&R haalt deze leerling binnen één jaar een diploma op kaderniveau en kan dan doorstromen
naar een MBO opleiding.