Bezoekadres

Ons bezoekadres is:
Graaf Adolflaan 4, 3708 XB Zeist
Telefoon (030) 691 65 51
Fax (030) 693 38 28
E-mail info@ccz.nu
Website www.ccz.nu

Postadres: Christelijk College Zeist | Postbus 366 | 3700 AJ Zeist

 

Contact tussen school en thuis

Contact tussen school en thuis
Het contact tussen school en thuis wordt op verschillende manieren onderhouden:
 via onze website: www.ccz.nu en via ons leerling- en/of ouderportaal
 infobrieven voor ouder(s)/verzorger(s)
 telefonisch contact met de mentor
 persoonlijk contact tijdens spreek- of voorlichtingsavonden
 overleg met de schoolleiding, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, de decaan, zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon op afspraak.

De school is tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via de receptie. Wanneer een personeelslid afwezig is of met een groep of een leerling aan het werk is, dan kan men altijd een afspraak maken om te worden teruggebeld. Telefoon 030 691 65 51 of e-mail info@ccz.nu. Het contact tussen ouders/verzorgers en school verloopt altijd via de ccz.nu emailadressen. De mijnccz.nl emailadressen worden alleen gebruikt voor het contact tussen leerlingen en school.


CCZ per OV

Het CCZ is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijnen 50, 56 en 74 stoppen bij haltes in de directe omgeving van de school. Kijk voor de actuele dienstregeling op www.openbaarvervoer.nl. Voor de route naar het CCZ per auto kunt u ook kijken op de site.