De zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert zowel de interne als de externe zorg op school. Deze functie wordt op het CCZ vervuld door mevrouw J. Nooij. In deze rol adviseert ze mentoren in zorgtrajecten en het opstellen van handelingsplannen en OPP's (ontwikkelingsperspectief plannen), voert leerling- en oudergesprekken, initieert ze adequate hulp in samenwerking met zorginstanties en zit ze interne (ICL) en externe (ZAT) zorg overleggen voor. U kunt contact opnemen met mevrouw Nooij via 030 69 16 551 of via j.nooij@ccz.nu.

De leerlingbegeleider, de schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werker
Het zorgteam op het CCZ bestaat verder uit een leerlingbegeleider, mevrouw R. Kootstra, een schoolpsycholoog, mevrouw H. ten Kate, en een schoolmaatschappelijk werker, de heer M. Ahmiane. U kunt hen vinden in ons zorgkantoor op de begane grond, naast de administratie.

Vertouwenspersonen en pestcoördinator 
Mevrouw R. Kootstra is naast leerlingbegeleider, ook de pestcoördinator van het CCZ. Leerlingen met problemen waar ze zelf niet uitkomen en/of waar ze niet met de mentor en/of ouders over kunnen praten, kunnen altijd bij de vertrouwenspersonen terecht. Onze vertrouwenspersonen zijn de heer W. Leseman en mevrouw R. Kootstra.