Iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor stimuleert leerlingen bij schoolwerk en is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). De mentor is de spil van de begeleiding van de leerlingen. Tijdens het mentoruur voert de mentor gesprekken met individuele leerlingen of groepen leerlingen. Bij bijzonderheden raadpleegt de mentor een lid van de schoolleiding. In overleg met mededocenten, zorgcoördinator en teamleider zet de mentor een proces in gang voor extra hulp en begeleiding aan leerlingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Remedial Teaching (RT).

Leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie of dyscalculie kunnen tot en met het eindexamen extra faciliteiten krijgen. Beschikt een leerling niet over een deskundigenverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerprobleem, dan kan de school adviseren een officieel onderzoek te laten doen. Alleen met een verklaring van een deskundige zijn er extra faciliteiten beschikbaar. Leerlingen met een leerprobleem kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit school gerichte hulp krijgen. Het CCZ beschikt over een eigen dyslexiecoach en remedial teacher.