De decaan van het CCZ begeleidt de leerlingen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Hierover worden de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd tijdens een voorlichtingsavond.

Ter oriëntatie op alle mogelijkheden op het gebied van een vervolgopleiding zijn er Open Dagen op allerlei MBO’s en andere opleidingen in de regio. De decaan geeft de data van deze Open Dagen tijdig aan de leerlingen door.

De decaan helpt ook de tweedejaars leerlingen bij de keuze voor één van de profielen in de bovenbouw. Ook hier wordt een aparte voorlichtingsavond voor georganiseerd, welke dit schooljaar plaats vond op 5 maart 2018. Hieronder ter informatie de presentatie van die avond.

 Presentatiekeuze 2ejaars 2017-2018 info maart 2018

De decaan is ook betrokken bij de intake van Instromers voor het tweede of derde leerjaar. Neem voor een afspraak hierover contact op via 030-6916551 of via a.gidding@ccz.nu.