Bezoekadres

Ons bezoekadres is:
Graaf Adolflaan 4, 3708 XB Zeist
Telefoon (030) 691 65 51
Fax (030) 693 38 28
E-mail info@ccz.nu
Website www.ccz.nu

Postadres: Christelijk College Zeist | Postbus 366 | 3700 AJ Zeist

 

Contact tussen school en thuis

Het contact tussen school en thuis wordt op verschillende manieren onderhouden:

  • via de website, www.ccz.nu, en het ouderportaal;
  • info-/nieuwsbrieven voor ouder(s)/verzorger(s) via de mail;
  • telefonisch contact met de mentor indien gewenst;
  • persoonlijk contact tijdens spreek- en voorlichtingsavonden;
  • overleg met de schoolleiding, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, de decaan, zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon op afspraak. 


De school is tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar via de receptie via 030 6916551 of via info@ccz.nu. Wanneer een personeelslid afwezig is of met een groep of een leerling aan het werk is, kan men vragen om te worden teruggebeld.

Door leerlingen wordt met docenten gecommuniceerd via de “mijnccz.nl”-emailadressen. Met ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers wordt gemaild via het “ccz.nu” emailadres. Deze emailadressen staan verderop in deze schoolgids.

Ziek / Te laat?

Als een leerling het eerste uur te laat komt, dan meldt deze leerling zich direct bij de receptie van de school. Alleen met een te laatbriefje kan een leerling dan naar de les. Dezelfde dag moet deze leerling dan na het laatste lesuur een half uur nablijven. Dit geldt ook voor de leerling die op andere uren te laat is. De leerling wordt dan door de docent naar de receptie gestuurd voor een te laatbriefje.

Is een leerling afwezig door ziekte of bijzondere omstandigheden, dan melden de ouder(s)/verzorger(s) dat direct op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.15 uur. De collega’s van de receptie zijn voor telefonische mededelingen vanaf 8 uur ’s morgens bereikbaar tot 16 uur ’s middags. Op de eerste schooldag na het verzuim laten ouder(s)/verzorger(s) via een briefje of telefonisch aan de receptie weten dat hun kind weer op school is. Hierbij moet ook de reden van het verzuim worden gemeld. Is de leerling na het weekend nog steeds ziek, dan dient de leerling wederom ziek gemeld te worden. Is de leerling na het weekend weer beter, dan dient de leerling weer beter gemeld te worden. Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft) kan van tevoren verlof worden aangevraagd door een formulier voor aanvraag bijzonder verlof in te vullen Dit formulier is te vinden op het ouderportaal.

 

Wanneer een leerling om gezondheidsredenen een vak niet kan volgen, dan schrijven diens ouder(s)/verzorger(s) dit in een brief aan de schoolleiding en wordt in overleg met de vakdocent een vervangende opdracht geregeld. Het verzuimprotocol en het ziekteverzuimprotocol staan op de site.

Bij bezoek aan fysiotherapeut, arts, tandarts of orthodontist is het verzoek aan ouder(s)/verzorger(s) rekening te houden met de schooltijden. Mocht de afspraak toch onverhoopt onder schooltijd plaatsvinden, dan dient de leerling voor en/of na de afspraak gewoon op school te komen.


CCZ per OV

Het CCZ is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijnen 50, 56 en 74 stoppen bij haltes in de directe omgeving van de school. Kijk voor de actuele dienstregeling op www.openbaarvervoer.nl. Voor de route naar het CCZ per auto kunt u ook kijken op de site.

 

Uw route berekenen naar CCZ

U kunt uw route naar CCZ berekenen via Google Maps™. Voorlopig nog alleen voor de auto. Binnenkort kunt u ook hier uw route voor het openbaar vervoer berekenen.

Naar de Routeplanner