Stichting Quarijn

Stichting Quarijn heeft als doel om mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid in leven en wonen te laten behouden. De zorg- en dienstverlening wordt daarom geheel afgestemd op de behoefte van de cliënt. Quarijn biedt huisvesting, gehele of gedeeltelijke verzorging, verpleging en begeleiding, in de ruimste zin van het woord. Quarijn heeft een algemene grondslag en staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing. Zo heeft het Zonnehuis in Doorn een protestants-christelijke grondslag. 

De zorgmedewerkers van Quarijn helpen de cliënten bij hun persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld douchen) en geven ondersteunende begeleiding (bijvoorbeeld aanleren van nieuwe vaardigheden). Ook helpen zij in de huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld schoonmaken of bed opmaken) en in de verpleging (bijvoorbeeld medicijnen toedienen of wondverzorging thuis).

Stichting Quarijn
Bergweg 2
3941 RB  Doorn
T 0343 41 45 41
Website: www.quarijnraaktmensen.nl

 

<<<Ga terug naar stagebedrijven Care&Congress