Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten is een ontmoetingsplaats voor iedereen, ongeacht afkomst, denkwijze of religie. Er worden in het kader van wereldburgerschap cursussen, trainingen en conferenties verzorgd.

De doelstelling is om mensen te interesseren voor mondiale vraagstukken, hen bewust te maken van hun wereldburgerschap en om hen te bewegen een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS  Soesterberg
T 0346 35 17 55
Website: www.kontaktderkontinenten.nl

<<<Ga terug naar stagebedrijven Care&Congress