Christelijke basisschool De Wegwijzer

De Wegwijzer staat in de Verzetswijk en is in 1954 gebouwd. Vanaf 2001 is 'De Wegwijzer' een zelfstandige school met 15 leerkrachten en 152 leerlingen. De identiteit van de school is te omschrijven als duidelijk en herkenbaar, als het gaat om de levensbeschouwing. De christelijke vieringen staan centraal.

Binnen de school gaat het om veiligheid en respect. Er worden regels, normen en waarden gehanteerd die dit bevorderen. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de principes van de basisontwikkeling en is zelfstandig werken een speerpunt in alle groepen, in verband met de verschillen tussen de leerlingen.

Christelijke basisschool De Wegwijzer
Willem Schmidtlaan 2
3705 LW  Zeist
T 030 695 65 85
Website: www.wegwijzerzeist.nl
 

 

<<<Ga terug naar stagebedrijven Care&Congress