Stages Care&Congress

CCZ probeert haar leerlingen zoveel mogelijk te laten leren door doen. Hierbij staat ook het werken met professionals uit de praktijk centraal. Professionals die binnenshuis werken als docent, maar ook professionals uit het bedrijfsleven, die met onze leerlingen aan de slag gaan op hun stageplek.

CCZ wil haar leerlingen competent maken voor een toekomst in het regionale bedrijfsleven en werkt voor Care & Congress daarom nauw samen met horeca, congrescentra, kinderdagverblijven en instellingen voor gehandicapten- en ouderenzorg in de omgeving.

Hiernaast presenteren een aantal van deze stagebedrijven zich op een eigen pagina. Klik linksonder op de hyperlink van een instelling of bedrijf om daar meer informatie over hen te vinden.

CCZ nodigt alle bedrijven uit de regio van harte uit zich bij ons te melden als zij interesse hebben in het doorgeven van hun kennis op hun vakgebied! U kunt hiervoor contact opnemen met mw. J. Meinema, stagecoördinator Care & Congress.