Yannick Janko
   

 

Hier staan verhalen van oud-leerlingen van het CCZ. We hopen nog meer alumni te interviewen en op de foto zetten. Centrale vraag daarbij is waar onze oud-leerlingen zoal terecht komen qua vervolgstudie en hoe zij hun tijd op het CCZ ervaren hebben. Voor ouder(s)/verzorger(s) en/of (toekomstige) leerlingen zelf is het natuurlijk goed om te zien en te lezen wat het mogelijke toekomstperspectief is voor hun kind en/of zichzelf. Een leuke uitspraak van Yannick in dit kader was: Op het CCZ leerde ik op de millimeter nauwkeurig werken, in mijn vervolgopleiding tot meubelmaker op de tiende millimeter”. Een mooie metafoor voor een doorlopende leerlijn!

Ben jij een oud-leerling en wil je ook graag op de site: Mail naar redactie@ccz.nu voor een afspraak.